Respectvolle ouders, respectvolle kinderen
Sura Hart, Victoria Kindle Hodson


Respectvolle ouders, respectvolle kinderen
Sura Hart, Victoria Kindle Hodson

De thema’s die in dit boek besproken worden zullen herinneringen en herkenbaarheid oproepen bij zowel jonge als ervaren ouders. De essentie van dit boek sluit naadloos aan op de uitdagingen van het ouderschap in onze hedendaagse samenleving.

De gemiddelde kosten van levensonderhoud maken het noodzakelijke dat beide ouders werken om te zorgen voor een modale levensstandaard voor hun gezin. Naast deze economische stress zijn er technologische ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat men op een dag veel meer kan ondernemen dan vroeger. Deze overbelasting veroorzaakt sneller emotionele reacties en worden mensen – jong & oud – al bij kleine oneffenheden, vertragingen of omwegen geprikkeld.

Respectvolle ouders, Respectvolle Kinderen kan de gids zijn naar een respectvolle en open communicatie binnen gezinnen, waardoor behoeften besproken en vervuld worden en conflicten kunnen worden omgezet in samenwerking. De processen en suggesties ter verbetering van respect en samenwerking gelden voor kinderen van alle leeftijden en zijn ook inzetbaar in de communicatie met volwassen familieleden.

Respectvolle Ouders, Respectvolle kinderen biedt een nieuwe manier om het gedrag van kinderen te begrijpen en een nieuwe manier om hierop in te spelen die geïnspireerd is op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie door Marshall B. Rosenberg.

Wanneer de hulpmiddelen uit dit boek gebruikt worden, zal er een duurzame vertrouwensbasis tussen ouders en kind(eren) worden opgebouwd. Ouders vinden hier de hulpmiddelen en vaardigheden die ze nodig hebben om hun kinderen werkelijk op de wereld voor te bereiden.

7 Sleutels die conflicten in het gezin omkeren naar samenwerking.

Het boek biedt een nieuwe manier om het gedrag van kinderen te begrijpen en een nieuwe manier om hierop in te spelen die geïnspireerd is op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Dit boek helpt om een vertrouwensbasis tussen ouders en kind(eren) op te bouwen. Ouders vinden hier de hulpmiddelen en vaardigheden die ze nodig hebben om het wederzijdse respect te ontsluiten, en de relaties waar ze naar op zoek zijn, te voeden.

De auteurs hebben samen 45 jaar ervaring in het gewone onderwijs en onderwijs aan ouders. Ze bieden frisse, heldere activiteiten, verhalen en bronnen aan. Gebruik deze 7 sleutels meteen bij uitdagende opvoedingssituaties.

Gebruik deze 7 sleutels om:

• je zo te uiten dat je gehoord en gezien wordt
• met succes onenigheden en meningsverschillen te hanteren
• je kinderen te motiveren vrijwillig een bijdrage te leveren
• helder je grenzen aan te geven zonder eisen te stellen en dwang uit te oefenen.
• je kinderen in staat te stellen tot samenwerken en zich bewust te worden van al hun mogelijkheden
• een bijzondere, levenslange relatie met je kinderen op te bouwen.

Download hier een inkijkexemplaar.

Titel: Respectvolle ouders, respectvolle kinderen
Auteur: Sura Hart, Victoria Kindle Hodson
Uitgever: Mens en Communicatie

€ 27,50
op voorraad