Respectvolle ouders, respectvolle kinderen
Sura Hart, Victoria Kindle Hodson


Respectvolle ouders, respectvolle kinderen
Sura Hart, Victoria Kindle Hodson

7 Sleutels die conflicten in het gezin omkeren naar samenwerking.

Het boek biedt een nieuwe manier om het gedrag van kinderen te begrijpen en een nieuwe manier om hierop in te spelen die geïnspireerd is op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Dit boek helpt om een vertrouwensbasis tussen ouders en kind(eren) op te bouwen. Ouders vinden hier de hulpmiddelen en vaardigheden die ze nodig hebben om het wederzijdse respect te ontsluiten, en de relaties waar ze naar op zoek zijn, te voeden.

De auteurs hebben samen 45 jaar ervaring in het gewone onderwijs en onderwijs aan ouders. Ze bieden frisse, heldere activiteiten, verhalen en bronnen aan. Gebruik deze 7 sleutels meteen bij uitdagende opvoedingssituaties.

Gebruik deze 7 sleutels om:

• je zo te uiten dat je gehoord en gezien wordt
• met succes onenigheden en meningsverschillen te hanteren
• je kinderen te motiveren vrijwillig een bijdrage te leveren
• helder je grenzen aan te geven zonder eisen te stellen en dwang uit te oefenen.
• je kinderen in staat te stellen tot samenwerken en zich bewust te worden van al hun mogelijkheden
• een bijzondere, levenslange relatie met je kinderen op te bouwen.

Titel: Respectvolle ouders, respectvolle kinderen
Auteur: Sura Hart, Victoria Kindle Hodson
Uitgever: Mens en Communicatie

€ 25,75
op voorraad