Wij dragen de kroon
Leo van der Linde


Wij dragen de kroon
Leo van der Linde

Over Geweldloze Communicatie, organisatiecultuur en ondernemingsraden.

Ondernemingsraden dienen niet de kleur van het bedrijfsbehang aan te nemen. Ondernemingsraden dienen de onwenselijke aspecten van de heersende organisatiecultuur te corrigeren door tegendraadse strategieën. Hoe kan Geweldloze Communicatie – het gedachtegoed van Marshall Rosenberg – het werk van ondernemingsraden ondersteunen? Het boek WIJ DRAGEN DE KROON schetst een andere kijk op het ABC van Arbeidsorganisatie, Besluitvorming en Communicatie. Geweldloze Communicatie inspireert tot krachtiger en meer stoutmoedige ondernemingsraden, die zich inzetten voor de verbetering van de arbeidsverhoudingen en de organisatiecultuur. Het actieprogramma ‘Kroon op onze arbeid’ beschrijft in het kort een aanpak voor verandering.

Titel: Wij dragen de kroon
Auteur: Leo van der Linde
Uitgever: Brave new books

€ 19,00
op voorraad