Geweldloze Communicatie praktisch toepassen
Nathalie Achard


Geweldloze Communicatie praktisch toepassen
Nathalie Achard

Geweldloze Communicatie is de sleutel tot het oplossen van onze problemen - op persoonlijk- en wereldniveau. De praktische toepassing van de principes ervan, die voor het eerst werden geformuleerd door de grondlegger Marshall Rosenberg, leidt tot verbinding tussen verantwoordelijke en assertieve individuen. In dit boek worden concrete sleutels aangereikt om zelf gehoord te worden en oprecht te leren luisteren. Je komt te weten hoe je frustraties voorkomt wanneer je inspanningen niets opleveren, hoe je van dat schuldgevoel verlost raakt en hoe je kan reageren op het geweld van de ander.

In een tijd waarin geweld op alle vlakken lijkt te overheersen (de kloof tussen arm en rijk, de klimaatcrisis, terrorisme, rellen, seksueel grensoverschrijdend gedrag) kunnen we er niet meer omheen: geweld is nooit een oplossing. Meer dan ooit houden we koppig vast aan onze meningen, waardoor elke vorm van dialoog uitgesloten is.
Geweldloze Communicatie kijkt verder dan 'voor' versus 'tegen' en 'gelijk' versus 'ongelijk'. De ander wordt dan niet meer beschouwd als de vijand, maar als een partner met wie we in het belang van iedereen moeten samenwerken.

Titel: Geweldloze Communicatie praktisch toepassen
Auteur: Nathalie Achard
Uitgever: Deltas uitgeverij

€ 24,95
op voorraad