Verbindende Communicatie werkt
Erwin Tielemans


Verbindende Communicatie werkt
Erwin Tielemans

Verbindende Communicatie is een door iedereen te leren manier van communiceren, dankzij de eenvoudige opbouw. Aan de hand van bepaalde aandachtspunten inspireert verbindende kracht om op een duidelijke, effectieve en respectvolle manier te communiceren. Het is de bedoeling dat iedereen zich (h)erkend weet in zijn behoeften en inbreng.
De methode kan worden ingezet wanneer mensen het met elkaar oneens zijn, wanneer ze conflicten hebben of wanneer ze vanuit verschillende specialismen aan één concept willen werken. Verbindende Communicatie stimuleert ook tot een gelukkiger leven door op een waarderende manier om te gaan met jezelf en anderen. ‘Er is geen weg naar geluk, gelukkig zijn is de weg’. Door gevoelens en behoeften op een bewuste manier te integreren, krijg je meer impact op het eigen welbevinden en op het doel dat je in het leven wil bereiken.

Verbindende Communicatie geeft inspiratie voor organisaties die mensen in hun kracht willen zetten. Gemotiveerde medewerkers die zich gerespecteerd weten, werken beter samen, creëren meer kwaliteit en zijn een garantie voor de toekomst.

Titel: Verbindende Communicatie werkt
Auteur: Erwin Tielemans
Uitgever: Garant uitgeverij

€ 30,80
beperkte voorraad